Modernizacja

Podstawowym celem wykonywanych przez Spółkę modernizacji jest trwała zmiana warunków technicznych budynków prowadząca do zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię cieplną poprzez termomodernizacje oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Nasze działania współgrają z ogólnym trendem zmierzającym do wprowadzania ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Takie praktyki dają wymierne efekty ekologiczne (zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery: pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz emisji CO2, SO2, NOx) oraz ekonomiczne.