Oferta

Systemy kanalizacyjne


System kanalizacji wewnętrznej przeznaczony jest do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków, natomiast system zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej służy do bezciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych ogólnospławnych oraz przemysłowych z miejsca ich powstania do odbiornika ścieków (oczyszczalni ścieków lub wody płynącej). W skład systemu wchodzą rury kształtki PCV oraz studnie kanalizacyjne.

Projekty


Wykonujemy projekty i wyceny instalacji grzewczych. Dopasowujemy najnowsze rozwiązanie techniczne w branży instalacji sanitarnych. Dział projektowy wykonuje projekty, kosztorysy oraz oferty. Proponujemy opracowania techniczne sieci sanitarnych i wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych wraz z przepompowniami ścieków, odwodnieniami liniowymi, systemami zagospodarowania wody deszczowej i całą infrastrukturę uzupełniającą. Zajmujemy się także odwodnieniami dachów, instalacjami centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody użytkowej, wody lodowej, wentylacją , klimatyzacją, rekuperacją, kogeneracją, trigeneracją.

Sierakowice Prawe 141D
96-100 Skierniewice
Tel. 46 832 92 71, 823 91 82
Fax (46) 831 14 14
NIP 836-17-77-984
Projekt i realizacja: PoNowemu