Budowa Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Budowa Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) w Skierniewicach. Budowa w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Kompleks Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) będzie stanowić miejsce prowadzenia multidyscyplinarnych badań naukowych, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, ukierunkowanych na aktualne problemy uprawy roślin ze szczególnym uwzględnieniem problemów hydrologicznych wynikających ze zmian klimatu oraz mających na celu poszukiwanie rozwiązań sprzyjających efektywnej gospodarce biozasobami. Centrum ma umożliwić efektywną pracę zespołów naukowych rozwiązujących ważne problemy środowiskowe. Budynek ma zagwarantować dostęp do przestrzeni przygotowanych w oparciu o tzw. ideę „Living lab”, umożliwiających łatwą aranżację w oparciu o doświadczenia użytkowników i stanowiącą płaszczyznę, dzięki której użytkownicy będą mogli podjąć współpracę z zespołem badawczym i projektowym.

Obiekt zrealizowany zostanie w formule „zaprojektuj-wybuduj

Zakres prac:

 • Projekt oraz budowa Centrum
 • Instalację wody zimnej, ciepłej (w tym instalacja natrysków bezpieczeństwa)
 • Instalację wody pożarowej dla hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej
 • Instalację kanalizacji deszczowej (odwodnienie ze stropodachu i terenu)
 • Instalację c.o.
 • Instalację ciepła technologicznego nagrzewnic central wentylacyjnych
 • System detekcji gazów technicznych i substancji niebezpiecznych
 • Instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, rekuperacji oraz wentylacji awaryjnej
 • Instalację chłodniczą
 • Instalację oświetlenia typu LED w wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
 • Instalację lamp bakteriobójczych UV
 • Instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną wraz z agregatem prądotwórczym i automatyką samoczynnego załączania rezerwy oraz instalacją p.poż.
 • Instalację odgromową i ochrony przepięciowej
 • System bezpieczeństwa (SKD, SSWIN, CCTV) i videodomofon VDOM
 • Okablowanie strukturalne OS
 • System automatyki budynku wraz z systemem zarządzania budynkiem BMS

Termin realizacji: 09.2022 r. – nadal