PRZEDSZKOLE GMINNE W ŻABIEJ WOLI - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Budowa Przedszkola Gminnego w Żabiej Woli

Budowa 4-oddziałowego , niskoenergetycznego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą , zagospodarowaniem terenu działki, wyposażeniem placu zabaw oraz wnętrza obiektu.

Termin realizacji: 11.2015r. – 05.2017r.