Przedszkole w Rokicinach - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola

Budowa nowego dwukondygnacyjnego budynku przedszkola wraz z czterema salami pobytu dzieci. Prace remontowe i rozbiórkowe istniejącego budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Termin realizacji: 12.2022 – w trakcie realizacji