Przedszkole w Regułach - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Budowa budynku charakteryzującego się zastosowaniem szeregu rozwiązań o charakterze proekologicznym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach inwestycji został wybudowany budynek wysoceenergetyczny i wysoceefektywny.

Termin realizacji: 05.2020 – 11.2022