Sale sportowe w Gminie Głuchów - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Budowa dwóch sal sportowych w Gminie Głuchów: w Białyninie i Michowicach

Termin realizacji: 2020 – w trakcie realizacji