WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SKIERNIEWICACH - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach

Kompleksowa budowa warsztatów terapii dla osób z niepełnosprawnością obejmowała m.in.

  • montaż kotłowni gazowej
  • montaż wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją
  • montaż instalacji automatyki systemu grzewczego

Termin realizacji : 09.2016r. – 12.2017r.