Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. - Budownictwo kubaturowe - Realizacja Powrót

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

W ramach inwestycji Grupa Ekoenergia zajmuje się budową nowych obiektów oraz przebudową i remontem części obiektów już istniejących.

Termin realizacji : 2020 – w trakcie realizacji