BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W ROGOWIE - Budownictwo pasywne - Realizacja Powrót

Budynek administracyjny w Rogowie

W ramach realizacji Inwestycji wykonano:

  • roboty wykończeniowe wewnętrzne w budynku tj.: dokończenie posadzek, sufitów podwieszanych, malowanie ścian,
  • roboty budowlane zewnętrzne tj. zerwanie istniejącej warstwy ocieplenia i wykonanie nowej wraz z tynkami, ułożenie płytek klinkierowych na elewacji,
  • dokończenie robót sanitarnych w tym: część instalacji wentylacji mechanicznej, instalację klimatyzacji z system solar cool, dokończenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania instalację pompy ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła, montaż armatury łazienkowej,
  • dokończenie instalacji elektrycznych, w tym montaż opraw oświetleniowych LED, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
  • zagospodarowanie terenu.

Termin realizacji : 06.2020 – 01.2021 r.