Obiekt pasywny Urzędu Gminy Wartkowice - Budownictwo pasywne - Realizacja Powrót

Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej

Spółka odpowiada za realizację budynku w technologii pasywnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Termin realizacji : 02.2022 – w trakcie realizacji