Budynek pasywny to określony standard obiektu budowlanego, który wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji.

Budownictwo pasywne to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. Budynek pasywny jest skrajnie niskoenergetyczny, ponieważ wykorzystuje energię z promieniowania słonecznego w sposób pasywny, czyli bierny, bez zaangażowania aktywnych rozwiązań instalacyjnych.  Istotą tego rodzaju budownictwa jest jak największe pozyskiwanie energii z zewnątrz i ograniczenie eksportu ciepła. Podstawową wartością, która wyróżnia dom pasywny jest niskie zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m2 rok). Jest to czterokrotnie mniej niż dla domu energooszczędnego i aż 8-10-krotnie mniej w stosunku do standardowego.