Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - Energetyka przemysłowa - Realizacja Powrót

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania – Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Termin realizacji: 2021 r. – 12.2022