Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie - Energetyka przemysłowa - Realizacja Powrót

Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie – Etap I

Termin realizacji: 02.2021 r. – 09.2022 r.