Modernizacja

Podstawowym celem wykonywanych przez Spółkę modernizacji jest trwała zmiana warunków technicznych budynków prowadząca do zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię cieplną poprzez termomodernizacje oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Nasze działania współgrają z ogólnym trendem zmierzającym do wprowadzania ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Praktyki te dają wymierne korzyści takie jak m.in.:

– poprawienie komfortu i warunków użytkowania budynków

– zmniejszenie kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u.

– ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko (zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie emisji CO2, SO2, NOx).

– poprawa wyglądu wizualnego budynków

W ramach modernizacji wykonujemy m.in. następujący zakres prac:

– docieplanie ścian zewnętrznych, dachu, stropów oraz podłóg

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

– wymiana oświetlenia na energooszczędne

– unowocześnienie i usprawnienie systemów grzewczych, przygotowania c.w.u. oraz wentylacji

– zastosowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe)

– zastosowanie wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych (produkcja ciepła i prądu) lub trigeneracyjnych (produkcja ciepła, prądu i chłodu)