Większość polskich placówek medycznych trwale boryka się z problemami natury finansowej wynikającymi z szeregu czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, dlatego też osoby oraz instytucje zarządzające nimi często sięgają po środki zewnętrzne w celu wykonania inwestycji polegających na termomodernizacji w skutek czego następuje obniżenia kosztów utrzymania tych obiektów oraz dostosowanie ich do obowiązujących wymagań emisji CO2 . Jako nieliczne podmioty funkcjonujące na rynku krajowym pozyskujemy , realizujemy oraz gwarantujemy jakość wykonanych na czynnym obiekcie prac . Wymaga to precyzyjnych planów , koordynacji i doświadczenia kadry zarządzającej oraz wykonawczej .

Poniżej przedstawiamy nasze przykładowe realizacje w zakresie modernizacji placówek medycznych.