• obiekty oświatowe: szkoły, przedszkola
  • budynki urzędów miast i gmin i podległych im instytucji
  • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • instytucje kultury
  • obiekty sakralne

Wykonujemy obiekty użyteczności publicznej według projektu Zamawiającego lub w systemie „ zaprojektuj-wybuduj”.

Realizujemy modernizacje oraz termomodernizacje z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń cieplnych, grzewczych oraz wentylacyjnych , ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii takich jak instalacje solarne, fotowoltaika czy kotłownie na biomasę. Podstawowy cel naszych działań to podniesienie komfortu użytkowania oraz ograniczenie kosztów eksploatowania obiektów przez jednostki samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym podniesieniu walorów estetycznych budynku.

Dużą satysfakcję sprawiają nam prace prowadzone na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Poniżej przedstawiamy nasze przykładowe realizacje w zakresie modernizacji obiektów publicznych.