O firmie

Grupa Ekoenergia sp. z o.o. jest spółką działającą w sektorze budowlanym specjalizującą się w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych. Duży nacisk w działalności Grupy położony jest na stosowanie rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. Firma od samego początku swojego istnienia skupia się na stosowaniu zaawansowanych technicznie rozwiązań z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych budynki uzyskują wysokie efekty oszczędności cieplnej oraz ekonomicznej.

Podstawowym celem wykonywanych przez Spółkę modernizacji jest trwała zmiana warunków technicznych budynków prowadząca do zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię cieplną poprzez termomodernizacje oraz zastosowanie wspomnianych już odnawialnych źródeł energii.

Kolejnym z obszarów zainteresowania firmy jest budownictwo pasywne, które pozwala na minimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Budynek pasywny wykorzystuje energię z promieniowania słonecznego w sposób pasywny, czyli bierny, bez zaangażowania aktywnych rozwiązań instalacyjnych.  Istotą tego rodzaju budownictwa jest jak największe pozyskiwanie energii z zewnątrz i ograniczenie eksportu ciepła. 

Spółka pozyskuje większość realizacji na rynku zamówień publicznych, wśród których dominują zadania obejmujące modernizacje  obiektów użyteczności publicznej.