CENTRUM PSYCHIATRYCZNE W WARCIE - Modernizacje obiektów medycznych - Realizacja Powrót

Modernizacja źródła ciepła w Centrum Psychiatrycznym w Warcie

Poprawa efektywności energetycznej Szpitala poprzez wykorzystanie energii odnawialnej

  • instalacja gazowych pomp-ciepła w systemie kaskadowym
  • instalacja fotowoltaiczna
  • montaż dolnego źródła
  • modernizacja instalacji oświetleniowej
  • system monitoringu całości zamontowanego układu

Termin realizacji:02.2018r. – 01.2019r.