PAWILON B WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. dr. Wł. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI - Modernizacje obiektów medycznych - Realizacja Powrót

Rozbudowa i przebudowa części Pawilonu B w celu poprawy warunków działalności Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Prace prowadzone na czynnym obiekcie szpitala w części użytkowanej. Zakres prac obejmuje: prace budowlane, prace sanitarne, elektryczne oraz gazy medyczne.

Termin realizacji: 10.2021 r. – w trakcie realizacji