Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie - Modernizacje obiektów medycznych - Realizacja Powrót

Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Termin realizacji: 2021 r. – w trakcie realizacji