BUDYNKI SZPITALA W PRZASNYSZU - Modernizacje obiektów medycznych - Realizacja Powrót

Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

Termin realizacji: 01.2020 r. –