Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii czyli wiatr, słońce, woda czy geotermia, w odróżnieniu od źródeł tradycyjnych nigdy się nie kończą, a w dłuższej perspektywie nie powodują deficytu zasobów naturalnych. W trosce o naszą planetę, której zasoby są na wyczerpaniu oraz o środowisko, w jakim żyjemy, powietrze którym oddychamy – konieczność wykorzystania energii pozyskanej z Odnawialnych Źródeł Energii jest działaniem priorytetowym.

W ostatnich latach technologie pozwalające korzystać z energii ze źródeł odnawialnych zwiększyły swoją wydajność, a ich koszty inwestycyjne znacząco zmalały. Od 2009 roku do końca 2018, koszt urządzeń do wytwarzania energii z wiatru zmniejszył się aż o 66%,  ze słońca natomiast o 75%. Dzięki popularyzacji  dążeń ekologicznych w Europie oraz na świecie trend ten powinien się utrzymywać oraz powodować stopniowe spowolnienie zachodzących niekorzystnych zmian  klimatycznych.

Zapraszamy do oglądania naszych przykładowych realizacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.