Największe zastosowanie oraz  najkorzystniejsze lokalizacje  elektrowni wiatrowych  do pozyskania energii z wiatru mają regiony nadmorskie, w Polsce są to w szczególności północno-zachodnie rejony kraju. Według danych IMGW ¾ kraju posiada warunki bardzo korzystne i korzystne do produkcji energii elektrycznej z tego zasobu naturalnego (okres obserwacyjny 1971-2000.