KASKADA GAZOWYCH POMP CIEPŁA CENTRUM PSYCHIATRYCZNE W WARCIE - Odnawialne źródła energii - Realizacja Powrót

Zaprojektowanie i budowa systemu odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła w Warcie

Zakres kompleksowo zrealizowanych prac obejmował:

  • Wykonanie dolnego źródła montaż gazowych absorpcyjnych-rewersyjnych pomp ciepła, odwiertów pionowych wraz z połączeniem odwiertów ze studniami oraz kotłownią.
  • Wykonanie instalacji gazowej z punktem redukcyjnym dla zasilania kaskady pomp ciepła
  • Wykonanie instalacji dolnego źródła, obiegu instalacji grzewczej, systemu spalinowego pomp ciepła oraz instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Termin realizacji : 02.2018r. – 01.2019r.