Kogeneracja to efektywny sposób wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym. Zamiast odrzucać energię cieplną, będącą ubocznym produktem wytwarzania prądu elektrycznego, jest ona wykorzystywana do celów grzewczych wody użytkowej lub przetwarzana w chłód. Główną zaletą kogeneracji jest to, że sprawność ogólna przemiany energii w procesie skojarzonym jest dużo wyższa niż przy rozdzielonym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, natomiast procesów rozdzielonych łącznie 57%. Agregaty są zatem idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba równoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki zastosowaniu agregatów kogeneracyjnych obniżamy koszty związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej oraz, co jest równie ważne, wytwarzamy ją w przyjazny dla środowiska sposób.