Zadaniem kolektora słonecznego jest  wykorzystanie energii słońca do produkcji energii cieplnej niezbędnej do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Odpowiednio dobrane oraz zainstalowane kolektory słoneczne zapewnią użytkownikowi 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę w sezonie letnim .