OHP W DOBIESZKOWIE - Odnawialne źródła energii - Realizacja Powrót

Zaprojektowanie oraz budowa obiektów OHP Dobieszków wraz kotłownią opalanej biomasą

Realizacja polegała na zaprojektowaniu oraz wykonaniu obiektów Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie. W skład głównych elementów prac wchodziły m.in.:

  • odwierty oraz montaż pomp ciepła
  • wykonanie kotłowni opalanej na biomasą
  • montaż instalacji fotowoltaicznej
  • sieci cieplne
  • termomodernizacja

Termin realizacji : 10.2013r. – 12.2013r.