Pompy ciepła to najbardziej adekwatne wykorzystanie ciepła z natury. Urządzenia te mogą wykorzystywać ciepło z gruntu typu solanka – woda, z wody (typu woda-woda) lub powietrza (powietrze-woda). Mogą współpracować z kolektorami słonecznymi czyniąc je jeszcze bardziej ekonomicznym i nowoczesnym źródłem ciepła lub z instalacją fotowoltaiczną co jest najlepszym ekonomicznie rozwiązaniem.

Zastosowanie rodzaju pompy ciepła zależy od indywidualnych możliwości finansowych użytkownika , powierzchniowych działki oraz warunków klimatycznych obiektu .