14.072021

Umowa dotycząca realizacji zadania: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli” – podpisana

Grupa Ekoenergia podpisała umowę na realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,,Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli „. Umowę podpisali Prezes Firmy Pan Andrzej Szewczyk i Wspólnik Firmy Pan Paweł Dura.