DOM PARAFIALNY WRAZ Z KAPLICĄ W PARAFII PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W KOLUSZKACH - TERMOMODERNIZACJE - Realizacja Powrót

Termomodernizacja i modernizacja energetyczna Domu Parafialnego wraz z Kaplicą w Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach

Termin realizacji: 05.2019 – 04.2020