Dworek w Leszczynku - TERMOMODERNIZACJE - Realizacja Powrót

Zakres kompleksowo zrealizowanych prac obejmował przebudowę, rozbudowę i remont istniejących budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla potrzeb ośrodka kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem zabytkowego parku podworskiego.

Roboty zostały wykonane w strefie ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prowadzone były pod  nadzorem archeologicznym.

Termin realizacji: 05.2018 – 05.2020 r.