PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 4 W WARSZAWIE - TERMOMODERNIZACJE - Realizacja Powrót

Przebudowa i termomodernizacja budynku PSM I stopnia nr 4 w Warszawie

Termin realizacji: 06.2019 r. – 12.2020